Milo milieu, infrastructuur en landschapsontwikkeling

Publiek-privaat

Specialist in publiek-private samenwerking

Wij als Milo geloven in de versterkende kracht van de Publiek Private Samenwerking.
PPS zien wij als de hoogst haalbare samenwerking en dé oplossing voor risicovolle ontwikkelingen. Daarnaast zijn er tal van andere innovatieve vormen van samenwerking, waarbij de overheid altijd het maatschappelijk belang voorop stelt en de risico’s wil beperken. Het bedrijfsleven heeft een zakelijk belang, kan omgaan met risico’s en streeft naar continuïteit. Op dit snijvlak kunnen belangen in projecten elkaar versterken.

De meerwaarde van de PPS moet voor alle partijen duidelijk en goed gedefinieerd zijn. De meerwaarde wordt zichtbaar in o.a. het verantwoord toedelen van risico’s, de ontwikkeling van innovatieve toepassingen en mogelijkheden en een kosteneffectieve en tijdige projectuitvoering. Belangrijk voor een optimale synergie is dat de juiste keuzes in de juiste volgorde worden gemaakt. Dat is de toegevoegde waarde van Milo.

Milo is specialist in het regisseren en begeleiden van projecten die gebaseerd zijn op duurzame samenwerking. En met aantoonbaar succes. Opvallende recente voorbeelden:

  • Herstructurering proefboerderij Oostwaardhoeve VOF te Slootdorp. Opdrachtgever: Wageningen UR. Functie: directeur.
  • Ontwikkeling Zuiderzeehaven te Kampen. Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven CV. Functie: directeur. Info: www.zuiderzeehaven.nl;
  • Herprofilering Bedrijvenpark H2O te Wezep. Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV. Functie: directeur. Info: www.bedrijvenparkH2O.nl
  • Herstructurering haventerrein Hoogtij te Zaanstad. Opdrachtgever: Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV. Functie: directeur. Info: www.hoogtij.com;
  • Ontwikkeling Harlingen Seaport te Harlingen. Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Westergo CV. Functie: directeur. Info: www.portofharlingen.nl;
  • Ontwikkeling windmolenpark Haatlandhaven te Kampen. Opdrachtgever: Consortium Zuiderzeehaven. Functie: gedelegeerd ontwikkelaar
  • Ontwikkeling natuurcompensatie bank Kampereiland te Kampen. Opdrachtgever: Gemeente Kampen. Functie: gedelegeerd ontwikkelaar;