Milo milieu, infrastructuur en landschapsontwikkeling

Activiteiten

Milo werkt voor overheden en bedrijfsleven en heeft als specialisme de inpassing van ruimtevragende projecten in de bestaande landelijke of bebouwde omgeving. Ons bureau heeft specialistische kennis en ervaring met agrarische projecten, natuurbouw en natuurontwikkeling, ontwikkeling van haventerreinen, ontwikkeling en revitalisering van bedrijfsterreinen, ontwikkeling van duurzame energie projecten en de ontwikkeling van recreatieparken.

Daarnaast is de wereld van de natte logistiek een speelveld waar wij onze sporen hebben verdiend.

Milo adviseert, bestuurt en ontwikkelt. We weten vastgelopen projecten vlot te trekken én nieuwe projecten op te starten. Milo is aanbieder van praktische markt- en vakkennis die het verschil maakt.